طرح فرش ایرانی، 19 نقش زندگی از فارس تا خزر!

5295 نظرات

طرح فرش ایرانی، 19 نقش زندگی از فارس تا خزر!

طرح فرش ایرانی: شاه عباسی

علت نام گذاری این طرح ها وجود گل هایی است که به نام شاه عباسی مشهور شده است. این ضمن شاخه و برگ ها و گاه اسلیمی ها و ختائی هادر متن و حاشیه فرش، نقشه اصلی را تشکیل می دهند. طرح های شاه عباسی را می توان به گروه های فرعی مانند : افشان، لچک ترنج، ترنج دار، درختی، جانوری، شیخ صفی، طره دار سلسله ای، شاه عباسی تصرفی، ترنجی طره دار، بوته ای و لچک ترنج کف ساده تقسیم کرد. معمولا فرش های قم دارای این طرح ها هستند. 

 

فرش کنعان

فرش کنعان

فرش کنعان

 

طرح فرش اسلیمی به صورت شاخه های دورانی در میان برگ ها

 

فرش اسلیمی در دکوراسیون

طرح فرش ایرانی: اسلیمی

شکل اصلی این طرح را شاخه های دورانی در میان برگ ها تشکیل می دهد که معمولا برگرفته از درختان و گیاهان هستند. اسلیمی انواع بسیار زیاد دارد و معمولا در بیش تر قالب ها این طرح تکرار می گردد. معروفترین اسلیمی ها، اسلیمی دهن اژدر است. در این نوع اسلیمی انتهای هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب می گردد و به صورت فک اژدها نشان داده می شود و روی ساقه شاخه ها جوانه هایی در نقاط مختلف تزئین شده است که بیش تر این جوانه ها را اسلیم می نامند.

شاید کلمه اسلیمی از اسلیم به معنای جوانه باشد اما باید گفت در هنرهای اسلامی از این طرح بسیار استفاده شده است. این طرح نیز به لحاظ تغییرات و دخل و تصرف ها به گروه های فرعی بسیار تقسیم شده است. مانند اسلیمی، اسلیمی بندی، اسلیمی شکسته، اسلیمی دهان اژدر، اسلیمی لچک ترنج، اسلیمی ترنجدار و اسلیمی ماری اشاره کرد. شما می توانید نمونه فرش با این طرح را در فرش نایینی، کاشان و تبریز بیابید.

فرش با طرح و نقش افشان
نمونه ای از طرح افشان


فرش ایرانی با طرح افشان در دکوراسیون نشیمن

طرح فرش ایرانی: افشان

طرح افشان به این صورت است که گل وبرگ ها و شاخه ها به طور پراکنده و بدون پیوستگی با یکدیگر در متن فرش افشانده شده اند و شاید برعکس فرش های دیگر، اجزا و اشکال به هم پیوسته و مرتبط نیستند. به همین علت است که اصل چنین طرحی را افشان نامیده اند. اما در طرح افشان نیز تنوع و تغییر زیادی داده شده است و طرح های فرعی بسیاری از آن منشعب شده است. مانند افشان اسلیمی، افشان ختائی، افشان بندی، افشان شکسته، افشان گل اناری، افشان شاه عباسی، افشان شاخه پیچ، افشان دسته گل، افشان حیوان دار و افشان ترنجدار.

فرش با طرح بته جقه
نمونه ای از فرش با طرح بته جقه

طرح فرش ایرانی: بته جقه

این طرح ها بته های سرکج فرش ایران که به بته جقه شهرت یافته اند. در طرح های اشکال بته ای به اندازه و اشکال مختلف به چشم می خورد. معروف ترین آن ها عبارتند از بته جقه، بته شاخ گوزن، بته ترمه، بته سرابندی، بته خرقه ای، بته قلمکار اصفهان، هشت گل، بته کردستانی یا هشت بته، بته میر شکسته، بته لچک ترنج، بته سنندج، بته افشاری و بته بازوبندی و بوته بادامی.

فرش با طرح و نقش درختی
نمونه فرش با طرح درختی

طرح فرش ایرانی: درختی

با وجود این که در نقشه و طرح فرش های ایرانی، همیشه از گیاهان و درختان به صورت انتزاعی بهره گرفته شده، در این نوع فرش سعی می شود که طرح شباهت زیادی با درخت و طبیعا داشته باشد. در اغلب طرح های این گروه درخت و درختچه های کوچک و بزرگ به ویژه به صورت انفرادی ترکیب اصلی را تشکیل داده اند و با اجزاء دیگری ترکیب شده اند. طرح های معروف درختی اینطور نامگذاری شده اند: درختی جانوری یا حیوان دار،درختی سبزیکار یا آب نما، درختی ترنجدار، درختی سروی و درختی گلدانی. فرش های درختی را بیش تر می توانید در فرش تهران و تبریز پیدا کنید. 

فرش با طرح شکارگاه
فرش با طرح شکارگاه

فرش با طرح شکارگاه
در فرش با طرح شکارگاه داستان شکارچیان در حال شکار به تصویر کشیده می شود

طرح فرش ایرانی: شکارگاه

در اغلب طرح های شکارگاه، حیوانات وحشی در حال شکار نقش بسته شده است اما به طور کلی مشخصاتی که در مورد طرح های درختی ذکر شده در طرح های شکارگاه نیز وجود دارد. گروه های فرعی این طرح عبارتند از : شکارگاه درختی، شکارگاه ترنجدار، شکارگاه قابی، شکارگاه لچک ترنج وشکارگاه سراسری. این نمونه نیز در فرش قم و تبریز یافت می شوند.

 

 

 

 


برچسب ها : فرش 1500 شانه فرش 1500 فرش1500 فرش هزاروپانصد tva1500 tva 1500 تراکم 4500 8 رنگ فرش کاشان فرش ماشینی فرش خاطره فرش قیطران فرش فرهی فرش زمرد فرش مرغوب نانو الیاف فرش با نانونوتکنولوژی فرش نانو فرش فرهی آقای فرش فرش خاطره کویر فرش وزرا فرش شاهرخ کاشان روسیه فرش اتاق کودک گبه پارش نقش صدوقی تحقیق و توسعه اکریلیک پلی اکریلیک فرش مدرن کیفیت زیبایی فرش قیمت مناسب صادرات فرش

1397/10/30

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه